Současná oblast sivenova rozšíření je dána rozsahem umělého vysazování. Siven se vyskytuje zcela ojediněle v některých našich výše položených pstruhových vodách s kyselou, chladnou vodou i v úsecích bez úkrytů. Zdomácní i v horských údolních nádržích, jak tomu bylo např. v Jizerských horách. Pochází ze Severní Ameriky, odkud byl dovezen ve stejném období jako pstruh duhový. Přes řádu pokusů se v našich tekoucích vodách nerozšířil. jako ryba nejčistších vod je velmi náchylný k onemocnění furunkulózou. Siven se kříží se pstruhem potočním, potomstvo je neplodné.

Síh severní maréna – kde jej lovit

Síh je jezerní ryba, známá také pod jménem maréna velká, která zdomácněla v našem rybničním hospodářství. Síh je ryba pocházející ze severopolského jezera Miedwie (Madük). Umělým vysazováním se tato ryba rozšířila do některých údolních nádrží a větších vodních nádrží a zatopených štěrkopískovišť. V řekách se těžko uchytí.

Úlovek marény především z nádrží rok od roku stoupá. Síhy, který jsou hlubinnými rybami, hledáme v hloubce u dna, za teplého a deštivého počasí ve středních hloubkách nebo mělčích místech a pak při hladině, když stoupají za hmyzem. Stavy síhů v některých vodách jsou zvyšovány jejich intenzívním vysazováním do vybraných lokalit.

Síh severní maréna – kdy jej lovit

Celoročně mimo horké letní období.

Síh severní maréna – vhodné náčiní

Jemné náčiní. Středně těžky prut, dobře vyvážený splávek, vlasec o tloušťce 0,15-0,20, háček 9-12, mušky 12-14, souudicoví se dvěma bočními návazci, třpytky na svislé vláčení, miniaturní štíhlé, 4-6 cm dlouhé pilkery, minitřpytky délky 15 mm s křidélkem z perleti s háčkem č. 8, páternoster na zvedání a spouštění.

Síh severní maréna – lovební způsoby

Síha se dobře chytá na plavanou s dobře vyváženým splávkem, také s nástrahou 10-20 cm nade dnem, kde je bezpečně tvrdé dno, také na dno jako u cejna. Lov souudicovím, muškaření a lov marmiškou, přívlač s miniaturními třpytkami zvedáním a spouštěním nebo typem Hegene.

Síh severní maréna – vhodné nástrahy

Patentky, hnojní červi, bílí červi, larvy chrostíků a pošvatek, těstoviny (kolínka), suché mušky, mokré mušky – nymfy, malé marmišky nebo minipilkery opatřené přídatnou nástrahou, miniaturní perleťové třpytky. Na podzim a v zimě na nejmenší rybičky nastražené za oba pysky umístěné ve volné vodě.

Síh severní maréna – ostatní

V sedmdesátých letech k nám byl dovezen z Ruska síh peleď, jeho aklimatizace se zdařila. Kříží se se síhem marénou, kříženci velmi dobře rostou. Rozšíření síha a jejich kříženců v našich vodách není prozatím ještě takové, aby se bylo možné na jejich lov specializovat. V některých sportovních rybnících a ve většině údolních nádrží je jejich výskyt hojný. Pravidelně na sebe upozorní při lovu jiných ryb nebo při vyvstávání k hladině.

Jsou velice plaché. Dosahují hmotnosti 1 až 1,5 kg. Tato ryba je velmi chutná, jako všechny lososovité ryby. Živí se planktonem a zvířenou dna, v prostředí s výskytem drobných rybek se u nich projevuje částečná dravost. V důsledku toho je velmi variabilní ve tvaru těla, vzrůstu, zejména ve způsobu života a v životních projevech. S doporučovanými lovebními způsoby získáváme pomalu vlastní zkušenosti z lovu této ryby.